Dr Panayotis Zacharatos

Subtitle

ΜΕΤΑ- ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ        ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                                                  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4- ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


1. Μεταγραφή-μετάφραση σε προκαρυωτικά- βασικά στοιχεία.

2. Μεταγραφή-μετάφραση σε ευκαρυωτικά- βασικά στοιχεία.

3. Περιγραψτε το ώριμο μετάγραφο σε προκαρυωτικά

και ευκαρυωτικά.

4. Βήματα ωρίμανσης μεταγράφου σε ευκαρυωτικά.

5. Ποιός ο ρόλος του καπέλου (ευκαρυωτικά) στη ζωή του

mRNA.

6. Ποιός ο ρόλος της polyA ουράς (ευκαρυωτικά) στη ζωή

του mRNA.

7. Ποιός ο ρόλος του exosome στη ζωή του mRNA.

8. Ποιός ο έλεγχος του μετάγραφου κατά τη μετάφραση;

9. Τι καλούμε μάτισμα στα ευκαρυωτικά;

10. Πώς ρυθμίζεται το μάτισμα στα ευκαρυωτικά;

11. Αναφέρατε τα βάσικά στάδια του ματίσματος στα

ευκαρυωτικά.

12. Τι γνωρίζετε για το μάτισμα σε μιτοχόνδρια/χλωροπλάστες

και προκαρυωτικούς οργανισμούς;

13. Αναφέρατε τα κυρυώτερα μεταθετά στοιχεία των

θηλαστικών. Ποιά έχουν γενετική αυτονομία και γιατί;

14. Πώς επηρεάζουν τη δομή γονιδίων τα μεταθετά στοιχεία;

15. Σε ποιά μόρια συμβαίνει και ποιός ο ρόλος της επιδιόρθωσης

του RNA; Ποιά μόρια μεσολαβούν για την επιδιόρθωση του RNA;

16. Αναφέρατε ρυθμιστικά στοιχεία στην 5’ μη-μεταφραζόμενη

περιοχή του mRNA.

17. Αναφέρατε ρυθμιστικά στοιχεία στην 3’ μη-μεταφραζόμενη

περιοχή του mRNA.

18. Αναφέρατε βασικά βήματα κατά τη μεταφορά ενός mRNA

από τον πυρήνα σε συγκεκριμένη θέση του κυτταροπλάσματος.

19. Ποιός ο ρόλος των snRNA σε μετα-μεταγραφικές ρυθμίσεις;

20. Ποιός ο ρόλος των σωματίων P;

21. Χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα. Ποιό είναι το μόριο¨μεταλλάκτης¨;

22. Αναφέρατε τα τέσσερα στάδια ωρίμανσης του tRNA.

23. Ποιά είναι η δομική μονάδα της μετάφρασης; Πως δημιουρ-

γείται και πως επιτυγχάνεται η πιστότητα της μετάφρασης;

24. Στα προκαρυωτικά υπάρχει το σύμπλοκο έναρξης 30S. Στα

ευκαρυωτικά υπάρχει τα σύμπλοκα 43S και 48S. Γιατί; Ποιός ο

ρόλος του ενεργοποιημένου μεταγράφου;

25. Διαφορές προκαρυωτικών-ευκαρυωτικών ως προς την

έναρξη της μετάφρασης.  

 

 

   

Members Area

Newest Members

Recent Blog Entries

Upcoming Events